Goethe    1984
potlood foto papier     56 x 37,5 cm.
PB. 20.4.84.16.00

Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) was een beroemd Duits dichter, schrijver,
wetenschapper en staatsman.

In de periode 1786-1788 verbleef hij in Italië, waar hij zich onder meer verdiepte in het
schoonheidsideaal van de Antieke beschaving. In zijn autobiografische boek 'Italienische Reise'
doet hij verslag van die periode.

De tekening is naar aanleiding van dit boek gemaakt. Ze is gewijd aan de diepe kloof tussen
de opvattingen van Goethe en de verwording van Duitsland ten tijde van de Nazi-dictatuur en
de tweede wereldoorlog. De potloodlijnen bestaan geheel uit geschreven tekst.

 

 

 

 

Referenties
Goethe, Johann Wolfgang von,
Italienische Reise. Auch ich in Arkadien!
Autobiographische Schriften, Dritter Band
1988 Beck Verlag München

Foto: onbekende fotograaf


 
<<<<<      DETAIL     INFORMATIE     OVERZICHT